Ład korporacyjny

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Strona Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęcona zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.Załączniki:

aktualne notowania

22.05.2019, 17:00
Cena [PLN] 5.3200
Zmiana [PLN] -0,12
Zmiana [%] -2,21
Kurs otw. [PLN] 5,360
Kurs maks. [PLN] 5,440
Kurs min. [PLN] 5,280
Wolumen 1000

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: +42 685-85-11
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości

  • Anna Augustyniak
  • T: 664 360 871