Ład korporacyjny

Informacje o niezależności członków Rady Nadzorczej

 
 INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIUM NIEZALEŻNOŚCI PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
 
 

Funkcja

Spełnienie kryterium niezależności

Jerzy Leszczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej Niespełniający kryterium niezależności

Jacek Pierzyński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spełniający kryterium niezależności

Marian Berman

Członek Rady Nadzorczej Spełniający kryterium niezależności 

Ryszard Zatorski

Członek Rady Nadzorczej Niespełniający kryterium niezależności

Zbigniew Wojnicki

Członek Rady Nadzorczej
Niespełniający kryterium niezależności
Adam Majka Członek Rady Nadzorczej Niespełniający kryterium niezależności
Anna Augustyniak-Kala Członek Rady Nadzorczej Niespełniający kryterium niezależności

 

Kryteria niezależności o których mowa powyżej są określone w zasadzie II.Z.4. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

aktualne notowania

,
Cena [PLN] 0
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 0,000
Kurs maks. [PLN] 0,000
Kurs min. [PLN] 0,000
Wolumen 0

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich


  • Anna Augustyniak
  • T: 664 360 871